Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN HSV ‘T GOOR HORSSEN
HSV ‘t Goor is gevestigd te Horssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144470 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens HSV ‘t Goor verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV ‘t Goor verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:


zich inschrijft / aanmeldt als lid van bij HSV ‘t Goor
een product of dienst afneemt bij HSV ‘t Goor (zoals een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

HSV ‘t Goor verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:


voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
browser cookies.

1.3 HSV ‘t Goor kan deze gegevens gebruiken om:


  • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; 
  • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); 
  • voorlichting (informatievoorziening); 
  • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); 
  • handhaving. 

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV ‘t Goor via telefoonnummer 06-46721707 of per e-mail: hsv.goor.horssen@gmail.com voor:

  • (a) meer informatie over de wijze waarop HSV ‘t Goor persoonsgegevens verwerkt; 

  • (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

  • (c) inzage in de persoonsgegevens die HSV ‘t Goor met betrekking tot u verwerkt; 

  • (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV ‘t Goor. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

HSV ‘t Goor zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

HSV ‘t Goor treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


DERDEN

HSV ‘t Goor kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

aangesloten hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland en specialistenorganisaties.
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

HSV ‘t Goor verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV ‘t Goor daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Horssen, April 2018


De Voorzitter,                                                      De Secretaris
J. Grandjean                                                       J. Hoenselaar